Att se skillnad på färger!

Man kan se på dunet vilken färg som Brahmakycklingarna kommer få och här är tre goda exempel 🙂 Det är färgerna guld svartbandad, guld blåbandad och spättad som visas. Det är inte alltid som de är så här tydliga i dunfärgen men ganska ofta är de det.

Färgerna står under varje bild!