Tuppnytt!

Hittade denna ståtliga 3,5 månader unga guld blåbandade Brahmatuppen i en hönsgård och tog med mig hem 😉 Han heter Adolph och är väldigt stor för sin ålder; undrar vad det månde bliva av honom!